Aktualności i komunikaty


07-10-2019

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie  docieplenia części ściany północnej budynku przy ul. Różanej 3 w Koronowie. Dokumentacja dotycząca przetargu dostępna jest w biurze spółdzielni. Dodatkowe informacje można uzyskać pod ... [więcej...]

29-10-2015

OSTRZEŻENIE

W związku z wprowadzającą w błąd treścią ulotek wrzucanych do skrzynek pocztowych lokatorów, dotyczących wymiany drzwi, informujemy, iż spółdzielnia nie refunduje kosztów wymiany drzwi wejściowych do lokali. [więcej...]

14-11-2013

Informacja w sprawie segregacji odpadów

Szanowni Państwo!  Na podstawie informacji przekazanej przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych Kornowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie przypomina o właściwej ich segregacji. Odpady należy segregować zgodnie z napisami znajdującymi się na pojemnikach. Konsekwencją nieprawidłowej ... [więcej...]

05-11-2013

Dyżury Rady Nadzorczej

Z uwagi na nikłe zainteresowanie ze strony lokatorów począwszy od listopada 2013 r. Rada Nadzorcza zawiesza czwartkowe dyżury. [więcej...]

25-02-2013

Informacje w sprawie stawek za wywóz odpadów obowiązujących od dnia 01.07.2013 r.

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o wypełnienie oświadczenia dotyczącego ilości osób zamieszkujących w lokalu i niezwłoczny zwrot do biura zarządu spółdzielni (pokój nr 4 lub o wrzucenie do skrzynki podawczej zamontowanej przy wejściu). Oświadczenie będzie podstawą do ... [więcej...]

20-01-2011

Uchwała w sprawie stawki opłat za korzystanie z pralni

Uchwała nr 17 Rady Nadzorczej Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie z dn. 18.11.2010 r. w sprawie: stawki opłat za korzystanie z pralni Na podstawie § 25 ust. 6 Regulaminu Porządku Domowego i Współżycia Mieszkańców oraz Zasad Używania Lokali Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ... [więcej...]

03-09-2010

Informacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza KSM w Koronowie przypomina, że zgodnie ze Statutem w sekretariacie KSM w godzinach urzędowania zawsze można zapoznać się z dokumentacją z posiedzeń RN oraz podjętymi przez RN uchwałami. Po zamontowaniu tablicy ogłoszeń w holu KSM ostatni protokół z posiedzenia będzie tam również wywieszany. Przypominamy ... [więcej...]

08-07-2010

Obciążenia za niedobory wody

Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.05.2010 r. począwszy od dnia 01.07.2010 r. za niedobory wody na poszczególnych nieruchomościach obciążani będą po równo właściciele lokali mieszkaniowych jak i lokali użytkowych. [więcej...]

24-03-2010

Informacja

Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie przypomina o obowiązku zgłaszania zmian ilości osób zamieszkałych w lokalu. [więcej...]

10-02-2010

Składanie wniosków o refundację kosztów wymiany stolarki okiennej

Informujemy, iż wnioski o częściową refundację kosztu wymiany stolarki okiennej (lub jej wymianę za pośrednictwem KSM) można było składać do dnia 31.12.2010 r. Ograniczenie to wprowadzono uchwałą nr 4/2010 podjętą przez Radę Nadzorczą KSM w dniu 02.02.2010 r.   [więcej...]
Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008