Aktualności i komunikaty


14-11-2013

Informacja w sprawie segregacji odpadów

Szanowni Państwo!


 Na podstawie informacji przekazanej przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych Kornowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie przypomina o właściwej ich segregacji.
Odpady należy segregować zgodnie z napisami znajdującymi się na pojemnikach.
Konsekwencją nieprawidłowej segregacji odpadów będzie zwiększenie stawki za wywóz odpadów do 18,00 zł za osobę.
Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008