Aktualności i komunikaty


10-05-2019

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych:

1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1G w Koronowie;
2. Remont wiatrołapu klatki schodowej nr IV w budynku Witosa 1E w Koronowie.

Specyfikacje zawierające szczegółowe wymagania i dokumentacje dotyczące przetargu dostępne są w biurze spódzielni. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 382 22 28. Oferty powinny być składane oddzielnie na każde zadanie do dnia 23.05.2019 r. do godz. 15:00 w sekretariacie spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie.

Koronowo, dnia 10.05.2019 r.
Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008