Aktualności i komunikaty


10-09-2019

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie  docieplenia części ściany północnej budynku przy ul. Różanej 3 w Koronowie. Dokumentacja dotycząca przetargu dostępna jest w biurze spółdzielni. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 052 382-22-28. Ofertę należy złożyć  do dnia  20.09.2019 r. do godz. 11.00 w sekretariacie spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie.
Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008