Aktualności i komunikaty


05-10-2020

Ogłoszenie przetargowe

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie remontu elewacji budynku Witosa 1A w Koronowie. Ofertę należy złożyć  do dnia  19.10.2020 r. do godz. 11.00 w sekretariacie spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2020 r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego. Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i wymagania dotyczące przetargu dostępna jest w biurze spółdzielni mieszczącym się przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr  tel. 052 382-22-28.
Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008