Głosowanie nad propozycjami do budżetu obywatelskiego

Przypominamy, że trwa głosowanie nad propozycjami do Budżetu Obywatelskiego w gminie Koronowo na rok 2022. Głosować można od dnia 06.09.2021 r. do 20.09.2021 r. w wersji papierowej: głosując za pomocą “Formularza Głosowania” w Biurze Podawczym-Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koronowie, przy ul. Plac Zwycięstwa 1 (formularz dostępny w biurze) w godzinach funkcjonowania Urzędu lub w wersji elektronicznej: głosując za pośrednictwem platformy internetowej. Poniżej zamieszczamy link do strony z na której można znaleźć wykaz projektów poddanych pod głosowanie oraz zagłosować. Zachęcamy do czynnego udziału.

https://koronowo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski