Informacja w sprawie segregacji odpadów

Szanowni Państwo!

Na podstawie informacji przekazanej przez firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych Kornowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie przypomina o właściwej ich segregacji.
Odpady należy segregować zgodnie z napisami znajdującymi się na pojemnikach.
Konsekwencją nieprawidłowej segregacji odpadów będzie zwiększenie stawki za wywóz odpadów do 18,00 zł za osobę.