Informacja

W związku ze stwierdzeniem pojawiania się na terenie miasta Koronowa lisa, Burmistrz Koronowa w piśmie z dnia 08.08.2022 r. uprzejmie prosi o zaprzestanie dokarmiania zwierzęcia, wyrzucania resztek pokarmu na skwery i trawniki, zabezpieczenie pojemników ze śmieciami oraz racjonalizację dokarmiania kotów wolno żyjących, tzn. koty te najlepiej dokarmiać o ustalonych porach, a niezjedzoną karmę zabierać.

Powyższe czynniki stanowią zachętę nie tylko dla lisów, ale i kun domowych, szczurów i innych gryzoni. W przypadku napotkania zwierzęcia dzikiego, niedozwolone jest zbliżanie się do niego, czy próby dotykania.

Zastosowanie się do powyższych rekomendacji ułatwi wyłapanie zwierzęcia.