Historia

1962

 • Pierwsze Zebranie Założycielskie Członków.
 • Uchwalono statut i przyjęto nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie.
 • Rejestracja Spółdzielni w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem RSA 125

1963

 • Przyznanie pożyczki przez Bank Inwestycyjny w Bydgoszczy w wysokości 670.000 zł. Na wybudowanie pierwszego budynku.

1964

 • Wręczenie kluczy do pierwszych 24 mieszkań.

1967

 • Spółdzielnia otrzymuje dalsze tereny pod zabudowę.

1968

 • Spółdzielnia zrzesza 117 członków i 56 kandydatów.
 • Rozpoczęto budowę dwóch budynków o łącznej liczbie 100 mieszkań.

1969

 • 100 rodzin otrzymuje klucze do własnego „M”.

1970

 • Liczba członków SM wynosi 225.

1973

 • Rozpoczęto budowę następnego budynku mieszkalnego o 30-tu mieszkaniach.

1974

 • Spółdzielnia intensywnie rozwija działalność społeczno-wychowawczą.

1975

 • Rozpoczęcie budowy Osiedla Mieszkaniowego im. Stanisława Brzęczkowskiego.

1976

 • Na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych wydatkowano 172 tys. złotych.

1977

 • Oddano do użytku trzy budynki o łącznej liczbie 170 mieszkań. Rozpoczęto budowę eksperymentalnego budynku monolitycznego dla 90 rodzin.

1978

 • Zaadaptowano pomieszczenia na pawilon handlowo-usługowy. Uroczyste otwarcie Klubu Kulturalno-Oświatowego.
 • Spółdzielnia świadczy usługi w zakresie stolarstwa, ślusarstwa, malowania wnętrz.
 • Spółdzielnia zatrudnia 19 pracowników.

1980

 • Przybywają kolejne budynki.
 • Pierwsze Osiedlowe Igraszki.

1981

 • Spółdzielnia uruchamia osiedlowa pralnie mechaniczna
 • Powstaje zakład fryzjerski.

1982

 • Uroczyste obrady XX-lecia KSM.
 • Oddano do użytku eksperymentalny monolit z 87 mieszkaniami i przedszkole osiedlowe dla 60 dzieci.

1983

 • Spółdzielnia zatrudnia 22 pracowników.

1984

 • Zasiedlono pierwszy budynek mieszkalny na terenie wiejskim w Stopce.

1985

 • Spółdzielnia eksploatuje 560 mieszkań.
 • Oczekuje na mieszkania 335 członków i 417 kandydatów.
 • Zajmujemy kolejne pierwsze miejsce we współzawodnictwie między spółdzielniami województwa

1986

 • Oddajemy do użytku drugi Kulturalno-Oświatowy na Osiedlu im. Stanisława Brzęczkowskiego.

1987

 • Rozpoczęcie budowy kolejnego Osiedla Mieszkaniowego „DWORCOWA” obecnie Wincentego Witosa.

1988

 • Rozpoczęcie budowy Osiedla Mieszkaniowego „Kotomierska” obecnie ul. Różana. Plan zakładał wybudowanie trzynaście budynków.

1989

 • W eksploatacji mamy 660 mieszkań, plan do 2000 roku zakładał wybudowanie 1000 mieszkań. Przyjęto 200 osób w poczet członków wyczekujących.

1990

 • Dokonano przydziału mieszkań na cztery budynki mieszkalne na osiedlach Dworcowa 6, 7 i 8 oraz budynek nr. 1 na OM Kotomierska. Rozpoczynają się kłopoty z uzyskaniem kredytów bankowych.

1991

 • Na Osiedlu Dworcowa następuje przyrost o 150 mieszkań. Spółdzielnia posiada 620 członków wyczekujących.

1992

 • Oddano do użytku dwa budynki mieszkalne na Osiedlu „Kotomierska”.