Konopnickiej 1A

Terminy mycia klatek w 2023 r. III Kwartał

Klatka I
 3.07.2023 r.18.07.2023 r.
 1.08.2023 r.16.08.2023 r.
 1.09.2023 r.18.09.2023 r.
Klatka II
 4.07.2023 r.18.07.2023 r.
 1.08.2023 r.16.08.2023 r.
 4.09.2023 r.19.09.2023 r.
Klatka III
 4.07.2023 r.19.07.2023 r.
 2.08.2023 r.17.08.2023 r.
 4.09.2023 r.19.09.2023 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Danuta Chełmińska.