Konopnickiej 3A

Terminy mycia klatek w 2022 r. III Kwartał

Klatka I
 6.07.2022 r.19.07.2022 r.
 3.08.2022 r.18.08.2022 r.
 5.09.2022 r.19.09.2022 r.
Klatka II
 7.07.2022 r.20.07.2022 r.
 5.08.2022 r.22.08.2022 r.
 7.09.2022 r.20.09.2022 r.
Klatka III
 7.07.2022 r.21.07.2022 r.
 8.08.2022 r.23.08.2022 r.
 7.09.2022 r.21.09.2022 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Krystyna Branda.