Konopnickiej 3A

Terminy mycia klatek w 2023 r. IV Kwartał

Klatka I
 5.10.2023 r.20.10.2023 r.
 8.11.2023 r.23.11.2023 r.
 6.12.2023 r.20.12.2023 r.
Klatka II
 5.10.2023 r.23.10.2023 r.
 9.11.2023 r.23.11.2023 r.
 6.12.2023 r.20.12.2023 r.
Klatka III
 5.10.2023 r.24.10.2023 r.
 10.11.2023 r.24.11.2023 r.
 7.12.2023 r.21.12.2023 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Danuta Chełmińska.