Konopnickiej 5

Terminy mycia klatek w 2022 r. II Kwartał

Klatka I
 5.04.2022 r.20.04.2022 r.
 6.05.2022 r.19.05.2022 r.
 3.06.2022 r.17.06.2022 r.
Klatka II
 5.04.2022 r.20.04.2022 r.
 6.05.2022 r.19.05.2022 r.
 3.06.2022 r.17.06.2022 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Krystyna Branda.