Konopnickiej 5

Terminy mycia klatek w 2022 r. III Kwartał

Klatka I
 5.07.2022 r.18.07.2022 r.
 3.08.2022 r.18.08.2022 r.
 5.09.2022 r.19.09.2022 r.
Klatka II
 5.07.2022 r.18.07.2022 r.
 3.08.2022 r.18.08.2022 r.
 5.09.2022 r.19.09.2022 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Krystyna Branda.