Konopnickiej 5

Terminy mycia klatek w 2021 r. III Kwartał

Klatka I
 6.07.2021 r.21.07.2021 r.
 5.08.2021 r.19.08.2021 r.
 3.09.2021 r.17.09.2021 r.
Klatka II
 6.07.2021 r.21.07.2021 r.
 5.08.2021 r.19.08.2021 r.
 3.09.2021 r.17.09.2021 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Krystyna Branda.