Konopnickiej 5

Terminy mycia klatek w 2023 r. II Kwartał

Klatka I
 5.04.2023 r.19.04.2023 r.
 8.05.2023 r.22.05.2023 r.
 6.06.2023 r.21.06.2023 r.
Klatka II
 5.04.2023 r.19.04.2023 r.
 8.05.2023 r.22.05.2023 r.
 6.06.2023 r.21.06.2023 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Danuta Chełmińska.