Konopnickiej 5

Terminy mycia klatek w 2023 r. IV Kwartał

Klatka I
 4.10.2023 r.19.10.2023 r.
 7.11.2023 r.22.11.2023 r.
 5.12.2023 r.19.12.2023 r.
Klatka II
 4.10.2023 r.19.10.2023 r.
 7.11.2023 r.22.11.2023 r.
 5.12.2023 r.19.12.2023 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Danuta Chełmińska.