Pomianowskiego 9

Terminy mycia klatek w 2022 r. III Kwartał

Klatka I
 13.07.2022 r.28.07.2022 r.
12.08.2022 r.30.08.2022 r.
 14.09.2022 r.29.09.2022 r.
Klatka II
 13.07.2022 r.28.07.2022 r.
 16.08.2022 r.31.08.2022 r.
 14.09.2022 r.30.09.2022 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Urszula Sokołowska.