Pomianowskiego 9

Terminy mycia klatek w 2022 r. II Kwartał

Klatka I
 12.04.2022 r.28.04.2022 r.
16.05.2022 r.31.05.2022 r.
 14.06.2022 r.30.06.2022 r.
Klatka II
 12.04.2022 r.29.04.2022 r.
 16.05.2022 r.31.05.2022 r.
 14.06.2022 r.30.06.2022 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Urszula Sokołowska.