Pomianowskiego 9

Terminy mycia klatek w 2021 r. III Kwartał

Klatka I
 13.07.2021 r.29.07.2021 r.
 13.08.2021 r.30.08.2021 r.
 13.09.2021 r.29.09.2021 r.
Klatka II
 14.07.2021 r.29.07.2021 r.
 16.08.2021 r.31.08.2021 r.
 14.09.2021 r.30.09.2021 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Urszula Sokołowska.