Różana 3

Terminy mycia klatek w 2023 r. II Kwartał

Klatka I
 14.04.2023 r.28.04.2023 r.
 5.05.2023 r.19.05.2023 r.
 9.06.2023 r. 23.06.2023 r.
Klatka II
 14.04.2023 r.28.04.2023 r.
 5.05.2023 r.19.05.2023 r.
 9.06.2023 r.23.06.2023 r.

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Teresa Duziak.