Władze spółdzielni

Zarząd:

  • Dariusz Nigmański – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Siuda – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Mirosław Koper – Przewodniczący
  • Leszek Hoppe – Sekretarz
  • Anna Andrzejewska-Kląder – Członek
  • Grzegorz Chełmiński – Członek
  • Elżbieta Jasińska – Członek
  • Krystyna Koper – Członek
  • Leszek Orzechowski – Członek