Władze spółdzielni

Zarząd:

  • Dariusz Nigmański – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Siuda – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Danuta Wojnowska – Przewodnicząca
  • Robert Rybak – Sekretarz
  • Kazimierz Anioł – Członek
  • Alicja Klemczak – Członek
  • Leszek Orzechowski – Członek
  • Robert Paliga – Członek
  • Adam Pastalski – Członek