NAJNOWSZE WPISY

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni

Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie działając na podstawie  § 26 ust. 1
i § 27  statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w jednej części 
w dniu [...]

Czytaj dalej

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Koronowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koronowie informuje, że w dniach 29.05.2023 r. – 02.06.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Jest to spowodowane planowanym przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Oddział [...]

Czytaj dalej

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych?

Czy dodatek węglowy przysługuje mieszkańcom domów wielorodzinnych, np. kamienic i bloków?

Dodatek węglowy przysługuje osobom fizycznym, które prowadzą gospodarstwa domowe ogrzewane piecami węglowymi. Do takich źródeł ogrzewania należą również m.in. [...]

Czytaj dalej

Informacja

W związku ze stwierdzeniem pojawiania się na terenie miasta Koronowa lisa, Burmistrz Koronowa w piśmie z dnia 08.08.2022 r. uprzejmie prosi o zaprzestanie dokarmiania zwierzęcia, wyrzucania resztek pokarmu na skwery [...]

Czytaj dalej

Więcej aktualności