Aktualności i komunikaty


13-03-2019

Ogłoszenie przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

              Zarząd Koronowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Koronowie ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 48,05 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, położonego w budynku przy ul. Witosa 1D nr 38 w Koronowie. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 142.132,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote).
              Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem "przeterg na mieszkanie" w sekretariacie spółdzielni przy ul. Pomianowskiego 5 w Koronowie w terminie do dnia 27 marca 2019 r. Wadium w wysokości 3% ceny wywoławczej tj. 4.263,96 zł (cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy 96/100 złotych) należy wpłacić na konto bankowe
Nr 13 1020 1475 0000 8802 0019 0876. Potwierdzenie wpłaty wadium powinno  być załączone do oferty. Okres związania ofertą wynosi 45 dni.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca  2019 r. o godz.   10.00   w siedzibie Spółdzielni. Zainteresowani mogą oglądać lokal w terminie do 26 marca 2019 r. w godz. od 11.00 do 14.00 zgłaszając się uprzednio do sekretariatu spółdzielni -  tel. 52 38 22 28..  

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny. 

Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008