Konopnickiej 5


Terminy mycia klatek w 2020 r.
III Kwartał
Klatka I

  13.07.2020 r. 28.07.2020 r.
  12.08.2020 r. 26.08.2020 r.
  11.09.2020 r. 28.09.2020 r.
Klatka II

  13.07.2020 r. 28.07.2020 r.
  12.08.2020 r. 26.08.2020 r.
  11.09.2020 r. 28.09.2020 r. 

Klatkami i terenem wokół budynku opiekuje się Pani Krystyna Branda.







Projekt graficzny: Mateusz Kozicki © 2008, Wykonanie strony: Zakład Informatyki Stosowanej s.c. © 2008