Informacja Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza KSM w Koronowie przypomina, że zgodnie ze Statutem w sekretariacie KSM w godzinach urzędowania zawsze można zapoznać się z dokumentacją z posiedzeń RN oraz podjętymi przez RN uchwałami. Po zamontowaniu tablicy ogłoszeń w holu KSM ostatni protokół z posiedzenia będzie tam również wywieszany.
Przypominamy też, że do końca 2010 r. w każdy pierwszy czwartek miesiąca w salce konferencyjnej KSM od godz. 18:00 do 19:00 pełni dyżur przedstawiciel RN a w miarę możliwości również Radca Prawny.